Topné kabely

Pro každou místnost ve vašem domě


DEVI elektrické podlahové vytápění zajistí efektivní a pohodlné vytápění bez ohledu na náročnost požadavku na topení. 

DEVI inteligentní vytápění je vhodné do rodinných domů, kanceláří, obchodů a různých objektů, jednoduše všude kde je potřebné příjemné teplo. 

Vyberte si podlahovou krytinu podle vašich představ. Podlahové topení DEVI je možné instalovat pod všechny druhy podlah, například betonové podlahy, renovované podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, koberce...

Náš systém podlahového vytápění je neviditelný a dává vám tak nové možnosti pro designovou čistotu interiéru bez požadavku na prostor pro klasické radiátory. 


Koupelna

Sníte o exkluzivní koupelně, která nabízí komfort a styl? Inteligentní systém vytápění DEVI splní váš sen, aniž by byla ohrožena vaše finanční situace. 

Díky systému elektrického podlahového vytápění se můžete zbavit radiátorů a potrubí a tím dodat vaší koupelně styl, který chcete. 

Tato situace vám dává úžasné možnosti při vytváření úplně nové koupelny a zároveň pomůže uvolní další prostor, potřebný především v menších koupelnách. 

Flexibilní podlahové vytápění završuje pocit pohodlí a komfortu a proto mnozí volí elektrické podlahové vytápění DEVI.


Kuchyně

Sníte o příjemné a lákavě vyhlížející kuchyni? Většina rodin tráví hodně času v kuchyni a proto podlaha tvoří jeden z nevýznamnějších prvků rodinného pohodlí . 

Pro kuchyňské podlahy je podlahové vytápění velmi praktické, protože dodává příjemné teplo, které je diskrétně skryto pod podlahou. 

Proto může být místnost koncipována takovým způsobem, jaký si přejete, aniž byste museli zvažovat umístění radiátorů a viditelných trubek. 


Obývací pokoj


Obývací pokoj je určen pro odpočinek a relaxaci 

Po prožitém rušném dni je obývací pokoj určen pro relaxaci. Možná spolu s rodinou nebo přáteli, možná sami s dobrou knihou nebo zajímavým televizním programem. Možná se těšíte na to jak si budete na podlaze hrát se svými dětmi. Všechny tyto činnosti definují požadavky na použitý  systém vytápění. 

Podlahové vytápění je vždy po ruce 

Pokud chcete relaxovat, systém vytápění ve vašem obývacím pokoji zajistí příjemnou teplotu, která je optimální. A co především, teplo musí být dodáno do místnosti, která je rodinou používána. 

V obývacím pokoji převážně sedíte v klidu a  blízko u podlahy a proto podlahové vytápění DEVI představuje   ideální řešení. Podlahové  vytápění  zajišťuje příjemné teplo na úrovni podlahy a na úrovni ve které sedíte.


Dětský pokoj a ložnice

Dětský pokoj je místnost plná radosti, místo kde si děti mohou hrát na podlaze, číst zajímavé knížky a také místo pro spokojený spánek. Takové místnosti však mají několik unikátních požadavků na vytápění. 

Na jedné straně, dětský pokoj musí být příjemně vytopený, aby se v něm dalo celý den pobývat. Na druhé straně, musí být dostatečně chladný večer a během noci, aby vysoká teplota nerušila kvalitní a hluboký spánek. 

Moderní systémy vytápění DEVI umožňují snadné ovládání a optimální regulaci teploty v dětských pokojích.


Užitkové místnosti

Užitkové místnosti a haly získají elektrickým podlahovým vytápění mnohem více než jen příjemně teplé podlahy. 

V těchto místech pomáhá podlahové vytápění také udržovat podlahy suché. To je užitečné zejména v zimě, kdy na botách z venku přinesete do domu či bytu vlhký sníh a nečistoty. 

Teplá podlaha udržuje povrch bez rozbředlého sněhu a vody a usnadňuje udržovat ji v čistotě. Teplá podlaha také pomáhá sušit a ohřívat mokré boty, což významně přispívá k jejich příjemnému nošení.  V tomto směru je podlahové vytápění účinným prostředkem prevence proti nachlazení. 


Řešení podle Vašich přání

Nejnovější inovace v oblasti elektrických topných kabelů se nazývá DEVIflex™. Tyto nové, inovativní kabely nahrazují svého úspěšného předchůdce kabely DTIP. Při výrobě nových kabelů jsme byli v úzkém kontaktu s našimi zákazníky, abychom kabely ještě více zdokonalili podle Vašich potřeb. 

Výsledkem byly 3 hlavní  parametry, na které jsme se v procesu zaměřili: 
- mimořádná síla kabelu
- zvýšená flexibilita kabelu
- výjimečná spolehlivost

5 ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK 


  1. Vnější plášť z vysoce odolného PVC s izolací XLPE poskytují mimořádnou sílu a flexibilitu kabelu DEVIflex™
  2. Kulatý profil kabelu + přiložené studené konce představují snadnou instalaci
  3. Instalace kabelu je možná až do -5˚C, díky tomu můžete provádět instalace i v méně příznivých ondobích 
  4. Provedení podle normy IEC: 60800:2009
  5. 360˚ pokrytí hliníkovou fólií, která zajišťuje dokonalé stínění


Kromě výše zmíněných 5 základních charakteristických znaků vám kabel přináší i další výhody. Samozřejmostí je, že se jedná o dvoužilový topný kabel s jedním studeným koncem, aby plánování pokládky a následná instalace byly co nejjednodušší. Studený konec se skládá ze tří plných měděných vodičů. Provedení studeného konce je shodně robustní jako u předchozích kabelů DTIP, aby se docílilo voděodolnosti kabelu a maximální viditelnosti. 


 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s