T2Red s T2Reflecta: energeticky účinný systém

Energeticky účinný systém

Použití

Části systému

 • 20% dodatečných energetických úspor díky integrované izolaci.  
 • Rovnoměrné a optimální rozložení tepla v podlaze.  
 • Flexibilní design interiéru Žádná omezení. Díky samoregulačnímu efektu nehrozí nebezpečí přehřátí pod koberci, nábytkem atd.  
 • Automatická regulace výkonu v závislosti na teplotě okolního prostředí (větší výkon v chladných místech, menší výkon v teplých místech).
 • Dlouhá životnost, žádná údržba a tudíž nulové servisní náklady.

Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny,

dětské pokoje, přístavky:

 

 • Podlahová krytina : dlaždice, parkety, přírodní kámen, laminát, koberec.
 • Podklad podlahy : cementový potěr, anhydridový potěr, dřevěná podlaha, sádrová podlaha, trámová podlaha, asfaltový potěr.
 

*musí být vhodný k podlahovému vytápění
(maximální tepelný odpor 0,15 W/m2K)

 • Samoregulační topný kabel T2Red. 
 • Deska T2Reflecta: 
  • S instalačními drážkami. 
  • S izolací a integrovanou hliníkovou vrstvou pro rozvod tepla.  
 • Koncové desky.

 

Výhody

Rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti.

Hliníková vrstva na desce zaručuje stejnoměrné rozložení tepla po celé místnosti.

Malé rozdíly teplot v celé místnosti

 

 

Extrémně rychlý ohřev

Přenos tepla ve stojícím vzduchu po 1 hodině provozu.

T2Red s T2Reflecta – 100 W/m2 pod dlaždicemi (po 1 hodině provozu).

Topný kabel ve stavební hmotě – 100 W/m2 pod dlaždicemi (po 1 hodině provozu).

 

 

Snížené tepelné ztráty

Topení přímo: pod podlahovou krytinou.

 T2Red s T2Reflecta na betonu.

Topný kabel ve stavební hmotě
na betonovém podkladu podlahy.

 

Jaký výkon potřebuji?

 Jakou kvalitu potřebuji?

1. Nová konstrukce – dobrá izolace 35 W/m2 - 60 W/m2.
2. Renovace - dobrá izolace 60 W/m2 -100 W/m2.
3. Nedostatečná izolace – je nutno zajistit vyšší výkon >100 W/m2.

 

Výše uvedené hodnoty platí pro komfortní podlahové vytápění.
V případě pochybností proveďte výpočet tepelných ztrát (izolace, velikost místnosti, počet oken, ...) nebo nás kontaktujte.

1. Zvolte požadovaný výkon a délku kabelu T2Red na m2 Následující tabulka ukazuje předepsanou rozteč kabelu vzhledem k požadovanému výkonu. 

2. Určete požadovaný počet izolačních desek T2Reflecta Balení izolačních desek T2Reflecta pokryje 3,04 m2. Je tvořeno 10 deskami T2Reflecta (720 x 400 mm) a šesti koncovými deskami
(100 x 400 mm).

Příklad: vstupní hala o ploše 5 m2 s dřevěnou podlahou:

 • 1. Zvolte výkon 70 W/m2 → 10 m kabelu T2Red na jeden m2. Rozteč kabelu je 100 mm.
 • 2. Počet izolačních desek T2Reflecta = 5 ÷ 3,12 = 1,6 → 2.

 

Typ podlahové krytiny

Přibližný výkon (W/m2)

Délka topného kabelu (m/m2)

Rozteč kabelu (mm)

Keramická dlažba 45 3,3 300
70 5 200
100 10 100

Dřevo / laminát / PVC / koberec

35 3,3 300
50 5 200
70 10 100

Technická data

Deska T2Reflecta

Materiály hliník (tloušťka 0,5 mm / & EPS (12,5 mm)
Rozměry desky 720 mm x 400 mm x 13 mm
Rozměry koncové desky 100 mm x 400 mm x 12,5 (bez hliníku)
Požární klasifikace DIN 4102-B1
Hodnota U 2,33 W/m2K
Tepelná vodivost 0,033 W (mK)
Součinitel teplotní roztažnosti 2,4 x 105 1/K
Dlouhodobá pevnost v tlaku 140 kPa (14000 kg/m2)

 

 

 

 

Jak instalovat dlaždice nebo přírodní kámen na T2Red s T2Reflecta?

 

 

Instalace desek

Instalace kabelu

Nanesení zákl. vrstvy válečkem

Pokládka dlaždic

Na poklad podlahy naneste lepidlo T2Reflecta A-FIX (nebo použijte 15 šroubů na desku v případě dřevěného podkladu podlahy). Na lepidlo položte desky T2Reflecta.

 

Do drážek vložte topný kabel T2Red. Požadovaný topný výkon závisí na rozteči kabelu (100, 200 nebo 300 mm). 

Na hliníkovou vrstvu naneste základovou vrstvu P-Fix.

Přímo na povrch desek T2Reflecta nalepte dlaždice podle návodu. Přibližně 24 hodin po položení dlaždic si můžete užívat příjemně teplé podlahy.

Pozor:

 • Všechny elektrické práce musí provést odborný elektrikář.
 • Zajistěte použití podlahové krytiny vhodné pro podlahové vytápění.

 

Jak instalovat laminát nebo dřevo na T2Red s T2Reflecta?

 

Instalace desek

Instalace topného kabelu

Instalace dřevěné podlahy

Hotová podlaha

Na podklad podlahy položte desky T2Reflecta (není nutno je šroubovat nebo lepit).

Do drážek vložte topný kabel T2Red. Požadovaný topný výkon je závislý na rozteči kabelu.

Na desky T2Reflecta položte podložku pod dřevěné podlahy (kročejovou izolaci) a pak položte novou dřevěnou nebo laminátovou podlahu podle pokynů výrobce.

Během chvilky si můžete užívat
příjemně teplou podlahu.

Pozor:

 • Všechny elektrické práce musí provést odborný elektrikář.
 • Zajistěte použití podlahové krytiny vhodné pro podlahové vytápění.
 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s