T2QuickNet : Tenká, samolepicí, topná rohož

Samolepicí, 3 mm silná dvoužilová topná rohož k přímé instalaci pod keramickou dlažbu nebo přírodní kámen.

 • Tloušťka pouhé 3 mm!
 • Jeden studený konec (dvoužilový systém). 
 • Ideální pro uložení do lepidla přímo pod dlažbu.  
 • Maximální konstrukční výška včetně dlaždic je 15 mm.

Použití

 

Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny, dětské pokoje, přístavby: 

 • Podlahová krytina: dlaždice, přírodní kámen (maximální tloušťka 30 mm). 
 • Podklad podlahy: cementový potěr, anhydridový potěr, dřevěná podlaha*, sádrová podlaha, trámová podlaha. 

* T2QuickNet-160 se nehodí k přímé instalaci na dřevěné podklady podlah.

Topné rohože T2QuickNet lze instalovat do flexibilního lepidla přímo pod dlažbu.


Jakou rohož T2QuickNet potřebuji?

 

T2QuickNet-90

 • Na dobře izolované podlahy.  
 • Na přídavné topení. 

T2QuickNet-160 

 • Na rychlý ohřev.  
 • Na špatně izolované podklady podlah.

 

Plocha (m2)

Výkon T2QuickNet-90 (W)

Výkon T2QuickNet-160 (W)

Rozměry (šířka x délka)

1 90 160 0,5x2,0
1,5 135 240  0,5x3,0
2 180 320  0,5x4,0
2,5 225 400  0,5x5,0 
3 275  480  0,5x6.0 
3,5 315 560  0,5x7,0 
4 360 640  0,5x8,0 
4,5 405 720  0,5x9,0 
5 455 800  0,5x10,0 
6 545 960  0,5x12,0 
7 630 1120  0,5x14,0 
8 725 1280  0,5x16,0 
9 800 1440  0,5x18,0 
10 915 1600  0,5x20,0 
12 1100 0,5x24,0 
       
Pro plochu větší než 12 m2 je k dispozici balení 10 m2 bez termostatu
10  915  1600  0,5x20,0

 

Jaké množství potřebuji?

 

T2QuickNet je k dispozici v sadách připravených k okamžitému použití. Všechny sady T2QuickNet zahrnují topnou rohož s předem připojeným kabelem se studeným vedením, termostat s čidlem (+ instalační trubice) a
kompletní návod k instalaci. Vypočítejte celkovou vyhřívanou plochu (m2) a zvolte rohož T2QuickNet s nejbližším nižším rozměrem. 

Příklad: renovace koupelny (9,4 m2) s dlaždicovou podlahou. Zvolte balení T2QuickNet pro 9 m2.

 

Pro správnou funkčnost a dlouhou životnost Raychem systémů, doporučujeme používat produkty od ověřených výrobců.

 

Aby úspory energie byly maximální (až 65 % během fáze zahřívání), zkombinujte rohož T2QuickNet s deskou Isolecta.

 

 


Technická data

Sestava topné rohože T2QuickNet

   
 

T2QuickNet-90

T2QuickNet-160

Topný kabel

Kabel s konstantním
výkonem: 8,1 W/m

Kabel s konstantním
výkonem: 11 W/m

Výkon Max. 90 W/m2 160 W/m2
Napětí AC 230 V AC 230 V
Rozteč kabelů 90 mm 70 mm
Vnější izolační plášť LS0H Polyolefin LS0H Polyolefin
Délka studeného vedení 2,5 m 5 m
Průměr topného kabelu 3,4 mm 3,4 mm
Minimální poloměr ohybu 30 mm 30 mm
Materiál rohože

skleněné vlákno;
samolepicí

skleněné vlákno;
samolepicí

Šířka sítě 50 cm 50 cmJak instalovat T2QuickNet?

 

Instalace kabelu

Nanesení lepidla na dlaždice

Pokládka dlažby

Hotová podlaha

Před pokládkou rohože nejprve pečlivě očistěte povrch podkladu. Rozviňte rohož a položte na podklad lepicí stranou. V případě snížené kvality povrchu a s tím spojené horší přilnavosti, zajistěte topnou rohož přídavnými fixačními prvky.

Flexibilní lepidlo nanášejte přímo na rohož. Pokud rohož instalujete ve vlhkých prostorách, doporučujeme před

nanesením lepidla aplikovat hydroizolační stěrku.

Lepidlo na dlaždice opatrně rozetřete a nechte zaschnout podle návodu. Pak položte dlaždice.

Dlaždice utěsněte silikonem. Před zapnutím podlahového vytápění nechte podlahu kompletně vyschnout. Vždy respektujte pokyny výrobce stavebních hmot.

 

Pozor:

 • Všechny elektrické práce musí provést odborný elektrikář.
 • Zajistěte použití podlahové krytiny vhodné pro podlahové vytápění.

 

Pokyny k instalaci

 

Instalace rohože T2QuickNet je rychlá, bezpečná a jednoduchá:

 

 • Rohož T2QuickNet s předem instalovaným topným kabelem je k dispozici v různých délkách, okamžitě připravená k pokládce.
 • Tloušťka jen 3 mm; není nutno navyšovat konstrukční výšku podlahy. 
 • Samolepicí spodní strana; není zapotřebí lepidlo nebo spony.  
 • Pokládá se přímo na stavební hmotu nebo tmel. 
 • Připojujete jen jeden studený konec kabelu. 
 • V místnostech složitých tvarů je možné kabel snadno vyjmout ze sítě a flexibilně pokrýt veškeré požadované plochy.
 • Kabel se nesmí rozplétat, zkracovat, prodlužovat nebo křížit.

Chcete-li změnit směr, směr pokládky, rozřízněte síť rohože a pokračujte v pokládce v požadovaném směru. Pozor na překřížení a dotýkání topného kabelu! Kabel v žádném případě nezkracujte ani jinak neupravujte!.

 

 

Elektrické zapojení T2QuickNet

Instalace topného kabelu, termostatu + čidla

 

Maximální zátěž bez stykače k termostatu

3000 W
Termostat Raychem NRG / Raychem TE (viz strana 30-31)

Elektrické zapojení T2QuickNet

 
  T2QuickNet 90 T2QuickNet 160
Délka okruhu topného kabelu 33 m2 18 m2
Studený kabel 2,5 m 5 m
Elektrický jistič 13 A max.
Svodový proud 30 mA, 100 ms

 

T2QuickNet-90 může být instalován na dřevěný podklad přímo pod dlažbu.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s