Ochrana venkovních ploch před ledem a sněhem

Systémy ochrany venkovních ploch

Nabídka systémů Raychem je koncipována s ohledem na splnění náročných požadavků z hlediska kvality a funkčnosti v rámci jednotlivých druhů komerčních, domácích nebo průmyslových aplikací. Systémy Raychem představují jednoduché, spolehlivé a dostupné řešení ochrany venkovních ploch před sněhem a náledím.

 

Raychem ochranné systémy proti sněhu a ledu používají technologii inteligentní ovládácí a monitorovací jednotky (VIA-DU-20), která za pomoci teplotně vlhkostních senzorů řídí činnost systému. Na kompletní inteligentní systém se vztahuje záruka 5 let.

Raychem nabízí širokou paletu produktů a technologií, které uspokojí vaše potřeby při řešení problémů se sněhem a ledem.

 

EM2-XR    Samoregulační topný kabel s vysokou mechanickou odolností.

Použití
 • Najezdové rampy a přístupové cesty.
 • Chodníky a parkoviště.
 • Logistická centra a sklady.
 • Příjezdové komunikace a stanoviště letadel.
 

Instalace

 • Možnost zkrácení na míru v místě instalace (umožňuje změnit návrh aplikace přímo v místě instalace).
 • Vysoká mechanická odolnost - výrazné snížení rizika poškození kabelu během instalace. Soupravy již osazené koncovkami
 • Prefabrikovaná sada EM2-XR od Raychem pro jednodušší a rychlejší montáž na stavbách.
 • Výhody: 
  • Vysoká spolehlivost.
  • Značná časová a finanční úspora.

 

EM2-XR je základní volbou pro rozsáhlé projekty vyhřívání venkovních ploch. V kombinaci s regulátorem VIA-DU-20 ušetříte až 80% spotřeby energie.

 

EM2-MI Minerálně izolovaný topný kabel s vysokou mechanickou a teplotní odolností určený pro aplikace do asfaltu.

Použití

 • Vynikající pro nepravidelně tvarované povrchy.
 • Příjezdové komunikace, parkoviště, nákladové rampy, atd.
 • Montáž pod litý asfaltový povrch.

Instalace

 • Topný kabel z výroby osazený koncovkami nepotřebuje žádný dodatečný studený vývod nebo záslepku.
 • Topný kabel lze připevnit k vyztužovacím prutům nebo pomocí fixačních pásů.
 • Extrémně robustní a odolný proti poškození, možný přímý    pojezd finešerem bez nutnosti speciálních příprav. 

 

EM2-MI je jednoznačným řešením při aplikaci s litým asfaltem. Je to jediný topný kabel s tak vysokou mechanickou a teplotní odolností vůči extrémním teplotám, který vyhový v náročných podmínkách

   

EM2-CM Odporová topná rohož určená pro rychlou montáž určená pro vyhřívání chodníků, cest, nájezdových ramp, apod.

Použití 

 • Ideální pro výhřev komunikací nebo pojezdových pásů – šířka vyhřívaného pásu 600mm.
 • Chodníky – vyhřívání chodníků pro snížení počtu zranění v    okolí komerčních budov, nemocnic, atd.
 • Nouzové východy a schody - Údržba čistých a bezpečných    únikových cest.
 

Instalace

 • Topná rohož je již z výroby osazena koncovkami a nepotřebuje žádný dodatečný studený vývod nebo záslepku.
 • Rohož lze jednoduše rozvinout a fixovat před zalitím povrchu.
 • Není nutno se zabývat měřením vzdálenosti kabelů pro    zajištění rovnoměrného výhřevu na m2. Pás má definovaný                                                                  tepelný výkon 300 W/m2 daný fixní roztečí topného kabelu.

 

Nejrychlejší a nejjednodušší možná instalace! EM2-CM zajišťuje perfektní řešení pro vyhřívání cest a chodníků i pod betonovými nebo kamennými dlaždicemi.

   

EM4-CW  Odporový topný kabel pro zajištění ochrany rozsáhlejších celků venkovních ploch s betonovým povrchem.

Použití

 • Vynikající pro nepravidelně tvarované povrchy.
 • Příjezdové cesty, rampy, chodníky a schody.
 • Nouzové východy – čisté a bezpečné únikové cesty.
 

Instalace

 • Topný kabel je již z výroby osazen koncovkami a nepotřebuje žádný dodatečný studený vývod nebo záslepku.
 • Topný kabel lze připevnit k vyztužovacím prutům nebo pomocí fixačních pásů.
 • Při použití tohoto systému s dvoužilovým kabelem je nutno    připojit pouze jeden studený vývod k napájecímu kabelu a regulátoru. 

 

EM4-CW je ten nejflexibilnější produkt umožňující jednoduchou instalaci pro všechny možné aplikace ochrany venkovních ploch před ledem a sněhem.

   

 

Charakteristika produktu & Průvodce výběrem
Vlastnosti produktu

Popis produktu

Samoregulační kabel s vysokou mechanickou

odolností

Odporový topný kabel s minerální izolací

Odporová topná rohož pro venkovní aplikace, z výroby osazena připojovacím kabelem a koncovkou

Odporový topný kabel, z výroby osazen připojovacím
kabelem a koncovkou.

Charakteristika

Výjimečně odolný samoregulační topný kabel pro snadnou montáž v nejobtížnějších

podmínkách

Topný kabel z výroby

napojeny připojovací
kabely, s vysokou tepelnou odolností a určením do asfaltových povrchů

Topná rohož pro ohřev ramp, chodníků a jízdních pásů určená pro rychlou a snadnou montáž.

Topný kabel pro ohřev ramp, chodníků a jízdních pásů určený pro flexibilní a snadnou montáž

Jmenovité napětí  230 VAC  230 VAC  230 VAC  400 VAC
Jmenovitý výkon  90 W/m /0°C  50 W/m  300 W/m2  25 W/m
Maximální délka obvodu  85 m  136 m  

12,6 m2 (Rozměry rohože =
21 m × 0,60 m)

 250 m

Maximální trvalá okolní teplota

 100°C  250°C  65°C  65°C
Napojení & koncovky

Systém umožňující flexibilní zkrácení na míru (využití teplem smrštitelných Raychem spojek a koncovek).

Předem určená délka
kabelů (fixní nebo zvolená). Kontaktujte nás

Z výroby předem osazené připojovací kabely

Z výroby předem osazené připojovacím kabelem a koncovkou

Z výroby předem osazené připojovacím kabelem a koncovkou

Kompatibilní regulační jednotka

 VIA-DU-20  VIA-DU-20  VIA-DU-20  VIA-DU-20
Certifikace  VDE / CE  VDE / CE  VDE / CE  VDE / CE

Vhodné pro montáž na armovací sítě

 Zvláště doporučeno  Doporučeno    Doporučeno

Vhodné pro instalaci s litým asfaltem

   Zvláště doporučeno    

Vhodné pro instalaci do pískového podzemního povrchu

 Doporučeno  Doporučeno  Zvláště doporučeno  Zvláště doporučeno

Opatřeno studeným
vývodem

Nikoliv standardně. Kontaktujte Tyco Thermal Controls pro více informací o konfiguraci topných elementů EM2-XR.

3 m (na každém konci topného kabelu)  4 m 4 m

 

Raychem je registrovaná ochranná známka společnosti Tyco Thermal Controls.

 

Veškeré informace uvedené výše jsou považovány za spolehlivé. Uživatelé by však měli samostatně posoudit vhodnost použití jednotlivých produktů. Raychem nezaručuje přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se jejich používání. Raychem se zavazuje dodržovat podmínky uvedené výhradně v rámci Standardních podmínek (Standard Terms) a Podmínek prodeje (Conditioins of Sale) daného produktu a v žádném případě nebere zodpovědnost za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody způsobené prodejem, opětovným prodejem nebo zneužitím daného produktu. Raychem Specifikace podléhá změnám bez nutnosti předchozího oznámení. Dále si společnost Raychem rezervuje právo provádět změny v materiálech nebo ve zpracování, které se nevztahují k žádným relevantním podmínkám, a to bez upozornění Kupujícího.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s