Zónová regulace

EVOHOME multizónový bezdrátový systém pro vytápění

 

30% Využitím systému evohome můžete ušetřit až 30% nákladů na vytápění, aniž slevíte ze svých požadavků na komfort – a to díky vícezónové regulaci

 

• řízení až 8 samostaných zón (individuální 7-denní časový program)
• centrální řídící jednotka s dotykovým displejem
• ovládání kotle – pokud již není vybaven vlastní (např. ekvitermní) regulací
• řízení nahřívání zásobníku TUV časovým programem
• český jazyk (a dalších 13 evropských jazyků)
• jednoduchá montáž a rozšířitelnost
Vhodný pro:
• vytápění otopnými tělesy
• podlahové vytápění
• přímotopné vytápění
• kombinaci těchto způsobů
• rodinné domy
• dvougenerační domy
• nájemní domy
• malé obchody, kanceláře

 

Prvky systému evohome

 

 

 

30%  Úspora za vytápění je pro nás samozřejmostí – my Vám k ní přidáme komfortní teplotu a komfortní ovládání a změníme Váš dům na útulný domov

 

Bezdrátový zónový systém EVOHOME pro domy a byty

 

Požadavek na ovládání teploty v  každé místnosti domu nebo bytu podle 7-denního časového programu, s možností kdykoliv si teplotu přizpůsobit svým potřebám, začíná být i v  tuzemských podmínkách standardem. Proč se každý den vracet ze zaměstnání do studeného domova, proč každé ráno vstávat do vychladlých místností, proč se po dovolené vracet do vymrzlého domu? Ano, každý šetříme energii za vytápění, kde se dá-nač ale platit zbytečně vysokou daň v  podobě nízkého komfortu?

 

Co je zónová regulace?


Zóna je prostor (zpravidla místnost), který je definován aktuální naměřenou teplotou, požadovanou (nastavenou) teplotou a akčním prvkem, který docílí, aby se požadovaná a aktuální teplota od sebe nelišily. Zónový systém evohome dokáže zajistit, aby v  každé místnosti domu, bytu, obchodu či kanceláře byla v určeném čase taková teplota, jakou si předem uživatel pro jednotlivé dny v  týdnu k  individuálním místnostem přiřadí v  řídící jednotce.

 

Zkuste to bez drátů, milý Marconi


Na českém trhu je k  dispozici hned několik takových zónových systémů, jejichž jednotlivé prvky spolu komunikují prostřednictvím sběrnice. Zjevnou nevýhodou takových systémů je nutnost propojit veškeré prvky systému kabely, což je relativně snadné, pokud se jedná o novostavbu. Ovšem ve stávajících domech a bytech se dodatečná kabeláž už tak snadno neinstaluje.

 

z  tohoto důvodu byl vyvinut zónový systém evohome, jehož prvky spolu hovoří bezdrátově. Dorozumívají se na pro tyto účely schválené frekvenci 868 MHz a obvyklý dosah komunikace v  podmínkách stavby bývá 30m, což je pro běžný rodinný dům zcela dostatečná vzdálenost. Výhody bezdrátového řešení jsou nasnadě: odpadá problém instalace složité kabeláže, celý systém můžeme v  budoucnu snadno rozšířit, a je zde možnost optimálního umístění ovládacích a měřících prvků. Třetí výhodu uvítáte zvláště v  případě, kdy původně navržené místo pro ovladač či snímač teploty bude zastavěno nábytkem, nebo s  postupem času zjistíte, že na vyprojektovaném místě nemůžete získat dobrou referenční teplotu pro kvalitní regulaci vytápění. Zkrátka – důvodem pro volbu bezdrátového řešení je jeho flexibilita. Přitom není třeba obávat se souběžného provozu více systémů na uvedené frekvenci v  bezprostředním okolí. Jednotlivé prvky systémů se při uvedení do provozu spolu spárují (přečtou si navzájem své ID kódy), a vědí tedy, se  kterým zařízením komunikovat mohou, a se kterým nikoliv. Investuje-li tedy soused ve vedlejším  panelovém bytě do podobného řešení, aby snížil své výdaje za vytápění, nestane se vzájemné rušení obou systémů zdrojem nesvárů. Taktéž ve dvougeneračním rodinném domě má koexistence dvou systémů vedle sebe své opodstatnění – uživatel i jeho tchyně mohou prostřednictvím dvou řídících jednotek ovládat každý své území, a oba systémy se pak mezi sebou dohovoří na společném ovládání kotle pro celý dům.

dosah 30 m v zastavěném prostoru


• žádná složitá kabeláž
• rychlá instalace
• možnost optimálního umístění prvků
• snadné rozšíření systému
• funkce testování komunikace

 

Jak to všechno funguje?

Bezdrátový zónový systém evohome průběžně porovnává v  každé místnosti (zóně) teplotu naměřenou s  teplotou požadovanou – ať už zadanou časovým programem, nebo lokálním přenastavením. Podle zjištěných aktuálních teplot pak reagují akční prvky systému tak, aby naměřené teploty dosahovaly teplot žádaných. Akčními prvky systému jsou bezdrátové hlavice HR80 instalované na termostatických ventilech radiátorů, regulátor podlahového vytápění HCE80 ovládající termopohony MT4 na ventilech rozdělovače, nebo spínací jednotky BDR91 ovládající přímotopná tělesa, termopohony MT4 na ventilech otopných těles, případně řídící spínání zdroje tepla (kotle). Uvedené prvky jsou řízeny jednotkou evohome s  dotykovým displejem, ve které je uloženo veškeré nastavení systému včetně časových programů pro jednotlivé místnosti.

 

Řídící jednotka evotouch – třešnička na dortu


Mozkem zónového systému je řídící jednotka, provedená jako dotykový panel, která může být umístěna do podstavce na stůl (na skříň, na krbovou římsu), nebo na zeď. Je napájená 230 VAC (přes adaptér) a obsahuje záložní dobíjecí baterie, které udržují všechny funkce v  chodu i po jejím vysunutí z  napájecího adaptéru (v ruce se s  ní pracuje lépe). V  případě dlouhodobého výpadku proudu v  řádu dní, kdy se vybijí i záložní akumulátory, se uživatel nemusí obávat ztráty nastavení systému – veškerá data zůstávají uchována, a po obnovení napájení se systém probudí zpět do stavu před výpadkem. Je jen zapotřebí (a systém si o to sám řekne) aktualizovat čas, popřípadě datum – jednotka si pamatuje pouze poslední evidovaný čas (to je čas ztráty napájení).

Řídící jednotka evotouch  

 

Systém evotouch dokáže řídit podle 7-denního časového programu až 8 zón (místností). Řídící jednotka evotouch umožňuje místnosti pojmenovat, přiřadit pro ně příslušnou aplikaci vytápění, a nastavit pro jednotlivé místnosti časový program (6 časových úseků pro každý den v  týdnu). Pro každou místnost lze definovat způsob vytápění, minimální a maximální nastavitelnou teplotu, funkci optimalizace (předtápění), nebo chování akčních prvků v  případě ztráty komunikace (a další nastavení podle způsobu vytápění).

 

V  provozním režimu zobrazuje řídící jednotka evotouch hodnoty naměřených a požadovaných teplot, a umožňuje jednoduše manuálně měnit teploty nastavené v  časovém programu.

 

K dispozici jsou rychlé volby speciálních režimů - „dovolená“, „volný den” a dva další předvolené režimy. Například v případě dovolené je v systému nastavena teplota pro dobu nepřítomnosti, a pak už jen stačí při odjezdu zapsat datum a čas návratu – systém se v  uvedeném termínu automaticky vrátí zpět do režimu časového programu.
Základní obrazovka obsahuje i tlačítko rychlého přepnutí do úsporného režimu (okamžité snížení nastavené teploty ve všech místnostech o 3°C).

 

Řídící jednotka evotouch je také vybavena vestavěným snímačem teploty, který může sloužit jako referenční snímač pro místnost, v  níž je jednotka instalována. Lze k  ní přiřadit i bezdrátový snímač venkovní teploty (hodnota venkovní teploty ovšem nemá vliv na regulaci, je pouze zobrazována na displeji řídící jednotky).

 

Určitě si porozumíte – vše v českém jazyce

Řídící jednotka evotouch s Vámi bude hovořit česky. Jestliže Vám tento jazyk nevyhovuje, máte možnost zvolit jakýkoliv z dalších 13 evropských jazyků – záleží jen na Vás, jaký si vyberete. V češtině jsou nejen základní obrazovky, ale i veškeré nápovědy, které Vás při uvádění do provozu a nastavování

provázejí.
Samozřejmostí je přiložená uživatelská dokumentace a instalační návody v češtině.

 

Variabilní umístění i vzhled

Řídící jednotku evotouch lze umístit jak na stěnu, tak na stůl, na skříň, nebo třeba na krbovou římsu.

 

V případě umístění na stěně je zapotřebí instalovat běžnou instalační krabici pod omítku o hloubce nejméně 40 mm, a do ní umístit napájecí adaptér. Na krabici se přišroubuje konzole, ze které lze jednotku jednoduše vyjímat a opět ji navracet, aby se dobíjely záložní baterie:

 

provedení na zeď ATF300

 

Další možností je nechat jednotku volně na nábytku, pak stačí zastrčit dodávaný kabel vybavený zástrčkou do nejbližší zásuvky:

 

provedení na stůl ATF100


 

K dispozici jsou 3 varianty krytů, aby řídící jednotka evotouch dokonale zapadla do Vašeho interiéru. I funkční prvek může být ozdobou!

 

sada krytů ATF400
lesklá bílá matný hliník leštěná černá

 

Příklad aplikace 1- Vytápění otopnými tělesy

Použité prvky:
1 x řídící jednotka evotouch
1 x termostat DTS92
1 x spínací jednotka BDR91
6 x hlavice HR80

 

V zóně 1 je použita jako snímač teploty řídící jednotka evotouch.

 

V zóně 2 je použit pro měření teploty snímač obsažený v termostatu DTS92.


V zónách 3–8 je teplota měřena snímačem integrovaným v hlavici HR80.

 

Pro ovládání kotle je využita reléová spínací jednotka BDR91.

 

Tímto způsobem může být řízeno až 8 zón pomocí hlavic HR80, případně v kombinaci s termostaty DTS92.

hlavice pro otopná tělesa

HR80
připojovací závit
M30 x 1,5

 

 

možnosti nastavení:
(individuálně pro každou zónu)
• optimalizace
• indikace otevřeného okna
• min a max teplota v zóně
• uzamčení ovládání hlavicí

 

• integrovaný snímač teploty
• žádaná teplota na displeji
• jednoduché lokální nastavení teploty na hlavici
• protimrazová ochrana (5°C)
• funkce „otevřené okno”
• automatické procvičení ventilu 1 x týdně
• napájení: 2AA baterie, životnost 2 roky

 

nastavení žádané teploty:
1. automatické dle časového programu řídící jednotky evotouch
2. manuálně na řídící jednotce evotouch
3. manuálně na hlavici

 

Pro měření teploty a přenastavení žádané teploty v místnosti je možné využít buď snímač teploty v hlavici HR80, nebo termostat DTS92, případně řídící jednotku evotouch.

 

Příklad aplikace 2- podlahové vytápění

Použité prvky:
1 x řídící jednotka evotouch
5 x termostat DTS92
1 x spínací jednotka BDR91
1 x regulátor HCE80, antténa HRA80
6 x termopohon MT4

 

V zóně 1 je použita jako snímač teploty řídící jednotka evotouch.

 

V zóně 2-6 je použit pro měření teploty snímač obsažený v termostatu DTS92.

 

Regulátor HCE80 ovládá termopohony MT4 na rozdělovači podlahového vytápění.

 

Pro ovládání kotle je využita reléová spínací jednotka BDR91.

 

Tímto způsobem může být řízeno až 8 zón pomocí regulátoru HCE80 a termopohonů MT4, teploty jsou měřeny a místně upravovány prostřednictvím termostatu DTS92.

 

 

možnosti nastavení:
(individuálně pro každou zónu)
– optimalizace
– min a max teplota v zóně

 

• pro řízení 5 zón
• s rozšiřujícím modulem HCS80 pro 8 zón
• 15 konektorů pro připojení MT4-230
• přepínač pro pohony NC / NO
• napájení: 230 VAC

 

 

Řízení zdroje tepla 

Systém evohome může být využíván nejen pouze jako jako zónová regulace (v případě že zdroj tepla má vlatní, například ekvitermní regulaci). Jestliže je požadována jak zónová regulace, tak ovládání kotle, umožňuje systém evohome řídit chod kotle prostřednictvím reléové spínací jednotky BDR91.

 

Řídící jednotka evotouch má trvalý přehled o potřebě dodávky tepla do jednotlivých místností, a na základě těchto údajů vysílá signály reléové spínací jednotce, která spíná zdroj tepla.

možnosti nastavení:
  • počet cyklů za hodinu
  • minimální doba sepnutí
 

Zobrazení venkovní teploty

Na základních obrazovkách řídící jednotky evotouch je možné zobrazovat také venkovní teplotu. Údaj o venkovní tieplotě nemá vlv na zónovou regulaci, ani na ovládání zdroje tepla. Pro měření venkovní teploty je využíván bezdrátový snímač HB85.


venkovní teplota se zobrazuje jak na šetřiči, tak na základní obrazovce displeje

 

 

 

Alternativní nástěnné prvky

Pro měření teploty v místnosti a její ovládání lze využít nejen bezdrátový termostat DTS92, ale též bezdrátový snímač teploty HCF82, nebo snímač teploty s možností úpravy nastavení žádané teploty HCW82 (s ovládacím kolečkem).

 

  HCF82
snímač teploty
HCW82

snímač teploty s korekcí

 

 

 

Řízení nahřívání zásobníku TUV časovým programem

 

Systém evohome dokáže podle Vámi zadaného 7-denního časového programu prostřednictvím jedné nebo dvou reléových spínacích jednotek BDR91 ovládat ohřev teplé užitkové vody v zásobníku.

 

Na zásobník je jednoduše naistalovám bezdrátový příložný snímač teploty CS92A (pomocí pružného lanka). Průtok topné vody pro ohřev zásobníku je pak řízen přestavováním jednoho 3-cestného rozdělovacího ventilu, nebo dvou uzavíracích ventilů. Pro kompletaci této regulace doporučujeme využít ventily řady V404x s pružinovým zpětným chodem, které jsou pro takové aplikace určeny.

možnosti nastavení :
– teplota TUV (čas. program)
– hystereze teploty TUV
– doba přeběhu čerpadla TUV

 Varianta řízení 3-cestným rozdělovacím ventilem:

Varianta řízení dvěma uzavíracími ventily:

 

 

EVOHOME – příklady funkcí a nastavení, které Vám zjednoduší život a sníží Vaše náklady na vytápění

 

Rychlá nastavení ze základní obrazovky řídící jednotky evotouch:

 

Úsporný provoz – stiskutím tlačítka snížíte okamžitě žádanou teplotu ve všech místnostech o 3°C.

Speciální provozy:

-Dovolená – zadání dne a hodiny návratu – do uvedené doby budou všechny místnosti vytápěny na předem nastavenou (sníženou) teplotu a po návratu na Vás čeká opravdové teplo domova.
-Volný den – zadává se počet dnů volna – v těchto dnech poběží časový program podle dne, který si přednastavíte (zřejmě tedy soboty nebo neděle).
-Odlišný den – možnost přednastavení odlišného časového programu ve vybraných místnostech. K dispozici jsou dvě přednastavení odlišných dnů (hodí se například pro různý životní styl v sudých a lichých týdnech, při práci na směny apod.).

 

Přenastavení žádané teploty – žádaná teplota v místnosti je určena Vámi nastaveným časovým programem. Tuto teplotu můžete kdykoliv změnit šipkami u jejího zobrazení. V okamžiku přechodu časového programu do dalšího úseku se toto manuální přenastavení ruší a řízení přebírá opět časový program. Žádanou teplotu lze samozřejmě upravit také přímo v místnosti na hlavici HR80, nebo na termostatu DTS92.

 

Nastavení systémových parametrů pro zóny:

 

Optimalizace – časový program obsahuje pro každou místnost až 6 časových úseků s přiřazenou žádanou teplotou v každém dni. Optimalizace je funkce, zajišťující aby v době přechodu mezi úseky byla místnost již vytopena na teplotu požadovanou v následujícím úseku. U každé místnosti volíte individuálně, zda bude funkce optimalizace aktivní. V případě že jí u jedné nebo více místností aktivujete, máte možnost zvolit chování této pokročilé funkce:

-Adaptivní start – systém se za krátkou dobu naučí, za jak dlouho je schopen každou místnosti vytopit, a předtápí ji s předstihem tak, aby byla v určenou dobu teplota v místnosti již dosažena
-Optimální konec – systém se za krátkou dobu naučí, jaká je tepelná setrvačnost každé místnosti, a přestane ji vytápět s předstihem tak, aby v určenou dobu teplota v místnosti již dostatečně poklesla
-Zpožděný start – systém použije naprogramované počáteční časy úseků, porovná naměřenou teplotu s žádanou teplotou a poněkud přibrzdí vytápění v závislosti na rozdílu obou teplot.

 

Pro optimalizaci může být vybráno buď jedno z uvedených nastavení, nebo kombinace optimálního startu (adaptivní nebo zpožděný start) a optimálního konce. My doporučujeme nastavení adaptivního startu a optimálního konce.

 

Bezpečné nastavení – tato funkce je určená pouze pro aplikace, kde je jako akční prvek využita reléová spínací jednotka BDR91 (ovládání kotle, aplikace zónový ventil, přímotopné vytápění). Aktivace bezpečného nastavení zajistí, že při ztrátě signálu nezůstane relé spínací jednotky trvale rozepnuté (kdy hrozí zamrznutí), ale bude v této nestandardní situaci z 20% času sepnuté a z 80% času rozepnuté, čímž je zabezpečeno alespoň minimální vytápění.

 

Podrobný popis všech nastavení a funkcí systému je přiložen v českém jazyce (včetně ostatních evropských jazyků) v každém balení řídící jednotky včetně prodejních sad. Seznam přiložené dokumentace na CD:

 

• Podrobný aplikační návod (vše od nastavení aplikací po párování prvků)
• Instalační brožura (základní instalace, nastavení systému, konfigurace zón)
• Rozšířená instalační brožura (podrobná instalace a nastavení systému)
• Stručná uživatelská příručka (návod pro běžné denní užívání)
• Rozšířená uživatelská příručka (veškeré informace o možnostech nastavení)

 

Jednoduché ovládání se jmenuje EVOTOUCH

 

Příklady zobrazení:

Spořič obrazovky – jednotka v pohotovostním režimu Základní obrazovka – přístup k veškerému ovládání
    
Časové rozvrhy – až 6 úseků s různou teplotou pro každou místnost a každý den Nastavení časového úseku: zadání počátku úseku a požadované teploty

 

Přístup k nastavení systémových parametrů je skrytý, a tedy odolný proti nekvalifikovanému zásahu jak nezvaných hračičků, tak třeba dětí.

 

Co Vás ještě nejčastěji zajímá

 

1. Co se stane v případě dlouhodobého výpadku proudu?
Krátkodobý výpadek napájení v řádu hodin překlene řídící jednotka pomocí záložních dobíjecích akumulátorů. V případě delšího výpadku si po obnovení napájení řekne řídící jednotka o nastavení času a data, funkce systému se obnoví za několik minut. Konfigurace systému a časové programy jsou uchovány v plném rozsahu.


2. Jak funguje regulace, jestliže je v místnosti více otopných těles?
Všechna otopná tělesa je zapotřebí osadit hlavicemi HR80. Jedna z nich je určena jako snímač referenční teploty, všechny hlavice pak plní úkol jako pohony.

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s