Detektory plynů

Detektor hořlavých plynů ezsense

 

Detektor úniku hořlavých plynů ezsense zaručuje bezpečnou detekci hořlavých plynů jako je: 

zemní plyn, metan, propan, butan, LPG a LNG.

Detektor se především vyznačuje svým kompaktním provedením – do ruky.

 

Detektor plynů ezsense obsahuje katalytický snímač, který nevyžaduje kalibraci a je vysoce citlivý na hořlavé plyny. Detektor plynů ezsense, díky svému provedení, najde své uplatnění při detekci plynů v těžko přístupných místech, jako jsou: 

potrubí, šroubení, ventily, zásobníky plynu a plynové ohřívače.

Detektor plynů ezsense vyniká svým rychlým použitím – stisknutím jednoho tlačítka je detektor aktivován a připraven k použití.

 

Jednoduché použití
Detektor plynů přiložte k možnému místu úniku plynu. Pokud uniká z místa plyn rozvítí se žlutá nebo červená LED v závislosti na koncentraci plynu.

 

Jednoduché otestostování
Detektor plynů nevyžaduje kalibraci. Jeho funkce může být ale dobře otestována
v dobře ventilované místnosti, kdy je do prostoru vypuštěn butan. V případě detekce
plynu se rození zvukový alarm a rozsvítí se odpovídající LED.

 

Jednoduchá péče o detektor
etektor je napájen dvěma tužkovými bateriemi (1,5 V typ AA), které mohou být v případě vybití jednoduše vyměněny. Integrovaný katalytický snímač není odolný proti vodě. Detektor by měl být používán výlučně v suchém prostředí.

 

 

Detektory oxidu uhelnatého SF450 a SF340

 

Detektor oxidu uhelnatého SF 450

 

Nejnovější technologie založená na elektrochemickém článku zajišťuje přesnost a spolehlivost v rámci šestileté záruky a až sedmileté životnosti za běžných provozních podmínek. Tato technologie je oficiálně schválená a vyhovuje přísným požadavkům evropské normy EN50291:2001 pro domácí alarmy detekující oxid uhelnatý.

 

InstalaceAlarm SF450EN se snadno upevňuje pomocí dodávané upevňovací sady a bez nutnosti provádění elektroinstalace.

 

Bezúdržbový provoz
Tento alarm, napájený bateriemi, má šestiletou záruku na bezúdržbový provoz. Baterie jsou zapečetěny uvnitř alarmu, čímž je zabráněno uživateli v přístupu a po celou dobu životnosti alarmu (až 7 let) nevyžadují výměnu.

 

 

Detektor oxidu uhelnatého SF 340

 

Detektor oxidu uhelnatého SF340 obsahuje elektrochemický snímač, LED a sirénu, které indikují přítomnost oxidu uhelnatého. Díky externímu napájení detektoru (230 Vac nebo 12/24 Vdc) je možné tento detektor využít v různých aplikacích. Uvnitř detektoru se dále nachází záložní baterie, která se využívá v případě výpadku napájení. Hlavní výhodou těchto detektorů je, že mohou obsahovat reléový výstup aktivovaný v případě detekce oxidu uhelnatého. Detektor tak může být připojen k dalším zařízením, která mohou zabránit 

dalšímu úniku oxidu uhelnatého. Detektor se skládá z několika modulů (napájení a detektor), které do sebe jednoduše zapadají. Modul obsahující samotný detektor může být po 5 letech jednoduše vyměněn. Celý detektor oxidu uhelnatého podléhá záruce 10 let a modul obsahující samotný detektor má 5-ti letou záruku. Detektor je vybaven monitorovací funkcí, která v případě poruchy snímače, baterií nebo obvodů vyvolá varovný signál.

 

 

 

 

 

 

Základní technické parametry a objednací čísla:

 

Vlastnosti/výrobek ZPFL SF450 SF340
Detektor Katalytický snímač Elektrochemický článek Elektrochemický článek
Detekované plyny

Zemní plyn, propan, butan,
LPG a LNG

Oxid uhelnatý - CO Oxid uhelnatý - CO

Indikace přítomnosti
plynu

Zvuková a světelná (3 LED) Zvuková a světelná (1 LED) Zvuková, světelná (1 LED) a výstupní relé
Rozsah detekce

Přítomnost plynu
0 – 10 000 ppm

Přítomnost plynu
50 ppm po dobu 60 až 90 min
100 ppm po dobu 10 až 40 min
300 ppm < 3 minuty

Přítomnost plynu
150 ppm po dobu 10 až 30 min
350 ppm < 6 minut

 

Napájení Baterie; 1,5 V × 2 (AA) Baterie; 4,5 V 230 Vac nebo 12/24 Vac + záložní baterie 9 V
Provozní teplota -10°C - +50°C -10°C - +40°C -5°C - +40°C
Vlhkost Max. 95% RH Max. 90% RH Max. 90% RH
Kalibrace Není vyžadována Není vyžadována Vyměnitelný detektor
Hmotnost 110 g 140 g 575 g
Autodiagnostika Ne ANO ANO
Rozměry 180 mm, Ø 30 mm 110 × 76 × 34 mm 170 × 110 × 65 mm
Schválení CE, EMC 89/336/EEC - -
Objednací číslo ZPFL1 2109B0181SECZ 2102B0510 230 Vac, výměnný snímač
2102B0511

230 Vac, výměnný snímač,
reléový výstup, propojení
detektorů

2102B0514

snímač, reléový výstup,
propojení detektorů samostatný
snímač, reléový

2102B0515 výstup
 

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s